oplossingen voor MKB en ZZP

Infolijn 088-1122288 ma-vr 09:00 - 17:00u

Privacy statement

Welke gegevens worden door Osirius bv verwerkt?

Op het moment dat een bezoeker zich registreert voor een abonnement op een van de licenties van Osirius bv, worden gegevens als Naam, Bedrijfsnaam, E-mail adres en Bankgegevens gevraagd.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Uw gegevens worden gebruikt voor:

  • Het inrichten van het gebruikersaccount welke t.b.v. de bezoeker wordt ingericht.
  • Het kunnen adresseren van de factuur welke wij u periodiek toesturen voor onze geleverde diensten.
  • Bankgegevens worden gebruikt ten behoeve van de automatische incasso van het abonnementsgeld. Zie ook onze Algemene Voorwaarden.
  • Het versturen van een periodieke nieuwsbrief om onze gebruikers op de hoogte te stellen van nieuwe functionaliteit, ‘hints and tips’ en eventuele wijzigingen in de Algemene Voorwaarden of ons Privacy Statement

Aan wie worden uw gegevens verder verstrekt?

Osirius bv zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Osirius bv behoud zich het recht uw gegevens, inclusief het hier beschreven Privacy Statement, te verstrekken bij een eventuele verkoop van de eigendomsrechten van de (een deel van de) website. In zo’n situatie zal Osirius bv haar uiterste best doen om je hiervan op de hoogte te stellen. Dit zou kunnen gebeuren door middel van email, een bericht op de website of een advertentie in een van de landelijke dagbladen.

Wat zijn Cookies en hoe maakt Osirius bv daar gebruik van?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat de website zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt de website uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Osirius bv haar website en diensten afstemmen op uw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

Er wordt op onze website voor eigen gebruik gemaakt van “first party analytics” cookies, waarbij alleen geanonimiseerde gegevens worden verzonden en derden geen toegang krijgen tot de verzamelde gegevens.

Je hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Het zou echter kunnen zijn dat dit het functioneren van de website beïnvloed.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Osirius bv?

Daar waar de website links naar websites van derden vermeld, is Osirius Online niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hoe beschermt Osirius bv uw gegevens?

Osirius bv zorgt voor adequate technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In het geval uw gegevens of delen daarvan onverhoopt zijn ‘gelekt’, hetgeen het geval zou kunnen zijn bij onrechtmatig verkregen toegang tot uw gegevens door derden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen middels een toegezonden nieuwsbrief.

Welke rechten heeft u?

Je hebt het recht Osirius bv te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Osirius bv zal op dit verzoek schriftelijk reageren. Vervolgens kun je Osirius bv verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij je in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Osirius bv schriftelijk reageren.

Voor wat betreft het ontvangen van onze periodieke nieuwsbrief geldt dat u te allen tijde in staat bent aan te geven dat u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Kan het Privacy Statement van Osirius bv worden gewijzigd?

Indien Osirius bv besluit haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

Wat als u toch nog vragen heeft?

Indien u vragen heeft over het privacy beleid van Osirius bv dan kunt u deze stellen via email naar helpdesk@osirius.nl of door gebruik te maken van ons contactformulier.